Medio juni is nieuwe wetgeving van kracht die gevolgen heeft voor de plaatsing van bestelknoppen webshop pagina’s. Er moet uit een “ondubbelzinnige formulering” blijken dat het “plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt”. Angarde ziet hier op toe bij het ontwikkelen van webpagina’s voor haar klanten.