Web & Application Services

Applicaties & Web oplossingen

Bent u overtuigd dat uw IT optimaal uw business ondersteunt? Beweegt de IT adequaat en flexibel met uw veranderende behoeften mee? Angarde kan met haar oplossingen en dienstenpakket overtuigend antwoord geven op deze vragen. Voor vele tevreden klanten zijn wij technologiepartner voor webdesign, slimme software ontwikkeling en applicatiebeheer.

Web & Application Development

Websites en applicaties op maat volledig afgestemd op uw wensen.

Applications & Cloud Solutions

Voor Bedrijfsapplicaties en Web oplossingen kunt u bij ons terecht.

Application Management

U wilt zich onbezorgd op uw core business kunnen richten.

WEB & APPLICATION DEVELOPMENT

Uw Website of Webshop is het visitekaartje van uw bedrijf. De eerste kennismaking met uw bedrijf en de door u geboden diensten en producten vindt veelal plaats via uw website. Een goed ontworpen website is daarom van groot belang! Ook wilt u met uw website laten zien dat u met de tijd meegaat en niet blijven hangen in een verouderd design.

Angarde heeft haar sporen ruimschoots verdiend in maatwerk software ontwikkeling. Onze professionals zijn allemaal hoog gekwalificeerd en beschikken over jarenlange praktijkervaring bij gerenommeerde bedrijven zoals BMW, LeasePlan, European Patent Office, Ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie en Defensie, Gemeente Utrecht, AON, The Greenery, Achmea, Belastingdienst, SNS Reaal, Rabobank en Delta Lloyd.

Business-man-Sitting

Websites

Angarde biedt ruime keuze uit een set van de modernste templates en themes voor het ontwerp van uw website. Samen met u maken wij een keuze uit de voor uw toepassing geschikte designs. Dit design stemmen we in goed onderling overleg verder op uw wensen af. U verkrijgt daarmee een volledig op uw wensen afgestemde site die uw eigen stempel draagt en aan alle moderne eisen voldoet.

Webshops

Contactmogelijkheden en communicatie via de kanalen Email, Twitter, LinkedIn en Facebook worden natuurlijk ondersteund. Voor webshops worden de bekende betaalsystemen volledig ondersteund. Tracking & tracing mogelijkheden worden desgewenst met behulp van de plugins van betreffende vervoerders toegevoegd.

Hosting en domein registratie

Angarde helpt u met hosting van uw site en ondersteunt u ook met inzet en beheer van verder benodigde ICT middelen en applicaties. Snelle levering, hoge kwaliteit en scherpe prijzen zijn daarbij de kernwoorden. Als u op hierover tevreden bent ondersteunen we natuurlijk ook uw huidige hosting provider en domein registrar.

Business-people-discussingDe template gebaseerde website ontwikkelmethode van Angarde biedt grote voordelen en stelt Angarde in staat om uw website in korte tijd en voor een scherpe prijs te realiseren. Angarde biedt hierbij zeer ruime keuze uit een set van de modernste templates en themes voor het ontwerp van uw website.In het Website ontwikkel traject worden een aantal stappen doorlopen.

1. Identificeren functionele en technische wensen

Bepalen welke functionele mogelijkheden vereist zijn en met welke wensen rekening dient te worden gehouden. Welk doel dient de website, webapplicatie of webshop? Wat is de boodschap? Wat wil de gebruiker?

2. Template verkenning

Afgestemd op uw behoefte verkennen we de beschikbare templates en stellen we vast welke template het beste bij uw wensen past.

3. Vaststellen inhoud en structuur

Verzamelen van bruikbare content, uw logo, huisstijlelementen en -kleuren. Selecteren of schrijven van teksten en zoeken van geschikte foto’s of ander beeldmateriaal.

4. Inrichten en vullen CMS en bijbehorend template

Op basis van de inventarisatie richt Angarde het CMS met de benodigde templates en add-ons in en maakt de benodigde instellingen per template. Vervolgens kan worden gestart met het vullen van de content en het toewijzen van de template stijlen. Mocht tijdens het vullen van de content blijken dat een aanvullende template voor een afwijkende vormgeving van bepaalde pagina’s benodigd is, dan is dat geen probleem.

5. SEO optimalisatie stap

Verschillende tools worden benut om de zoekresultaten te meten en te optimaliseren. Google search aanbevelingen worden gecontroleerd en waar nodig aangepast. Een checklist wordt afgewerkt voor het controleren van gebruikte zoekwoorden, tags en doorverwijzingen.

6. Web performance optimalisatie stap

Via verschillende methodes worden laadtijden gecontroleerd en geoptimaliseerd. Optimale finetuning van specifieke instellingen vindt plaats op basis van metingen. Overbodige ‘ballast’ wordt verwijderd.

7. Zelf aan de slag

Een belangrijk aspect van onze template gebaseerde opzet is dat alle content door de beheerder zelf aan te passen is. Of dit nu content is in de vorm van images die in een slideshow worden getoond, tekstuele content in artikelen, content in de informatie of trigger blokken of het activeren of de-activeren van menu onderdelen, de site beheerder heeft toegang tot alle content en bepaalt zelf welke content op welk moment wel of niet moet worden getoond.

Behalve voor het toevoegen of vervangen van templates heeft u ons niet nodig om uw site te onderhouden, wel zo prettig! Wel staan wij via onze servicedesk klaar om u te ondersteunen bij het onderhoud.

Web Development

Overzichtelijke werkwijze

Angarde hanteert een overzichtelijke werkwijze bij maatwerk website en software ontwikkel- en implementatietrajecten. Heldere communicatie vinden wij belangrijk. Wij houden u tijdens het hele traject nauwkeurig op de hoogte van onze vorderingen. Van eerste kennismaking, functioneel ontwerp, technisch ontwerp en ontwikkeling tot testfase, oplevering en garantie.

Natuurlijk wilt u graag vooraf weten waar u aan toe bent. Middels een intake gesprek krijgen wij in grote lijnen een beeld van de gewenste functionaliteiten. Op basis hiervan zullen wij in veel gevallen een ruwe indicatie van de ontwikkelkosten kunnen geven.

Fasering

Wij starten bij een applicatie ontwikkel project met de ontwerp fase. Na een high-level ontwerp gaan onze specialisten werken aan het gedetailleerde functionele, technische en grafische ontwerp. Hieruit ontstaat het pakket van eisen voor de ontwikkelfase. Op basis van dit pakket van eisen zijn wij in staat een vaste prijs af te geven. De ontwikkelfase vindt volgens ‘agile’ methodiek iteratief plaats.

Demo’s en rapportage

Tussentijds vinden demo’s plaats van de applicatie zodat er een goed beeld gevormd kan worden van de resultaten tot dan toe. Onze project managers sturen status rapportages die een duidelijk beeld van de vorderingen geven.

scrum-methodology

Scrum methode

Angarde slaat de brug tussen Business en IT door toepassing van de Scrum aanpak bij de uitvoering van software ontwikkelprojecten. Middels deze agile aanpak bereiken wij voordelen als verkorting van de doorlooptijd, verlaging van de kosten en flexibiliteit van te ontwikkelen functionaliteit.

Uitvoering van een scrum traject start met een planningsfase waarbinnen allereerst een visie en doel worden opgesteld. Vervolgens wordt het WAT bepaald door een lijst met requirements op te stellen en van prioriteiten te voorzien. Bij start van een ontwikkeltraject genaamd ‘Sprint’, wordt onderhandeld over de mate van betrokkenheid tussen het ontwikkelteam en de Product Owner. Daarna beginnen de teamleden met het design proces en taken / acties op te stellen. Tijdens de design-fase is het zaak oog te houden voor ontwikkeling van die functionaliteit met hoogste toegevoegde waarde, passend in het grotere geheel en systeem architectuur bij de klant.

oracle_java

Oracle Java Competence Center

Als enthousiast Oracle specialist en Oracle Gold Partner bundelt Angarde de aanwezige kennis en expertise op dit gebied in de vorm van het Oracle Java Competence Center. Hierbinnen worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. In ons praktijklab annex proeftuin worden nieuwe gereedschappen, technieken, producten en add-ons getest of ontwikkeld. Zo hebben wij onze eigen, op gangbare standaards gebaseerde, Oracle Java Ontwikkel­straat waarmee projecten worden uitgevoerd op en rond het Oracle platform. JDeveloper staat hierbij centraal naast producten als Jheadstart en ADF Faces. Deze ontwikkelstraat staat naast de bestaande Oracle Designer – Developer Ontwikkelstraat gebaseerd op de Designer, Developer, Forms, Reports, PL/SQL product­reeks.

Binnen ditzelfde Competence Center houden wij ons verder ook bezig met Service Oriented Architecture en Enterprise Service Bus, JAVA/J2EE en Application Development Frameworks. Medewerkers worden aangemoedigd mee te denken, hun praktijkervaring in te brengen en actief te participeren in deze ontwikkelingen.

APPLICATIONS & CLOUD SOLUTIONS

Angarde is expert in het implementeren van software oplossingen en het integreren daarvan met uw bedrijfsprocessen. We beperken ons hierbij niet tot een enkele sector. Bedrijfsgrootte is voor ons niet belangrijk. Zowel MKB’ers als bedrijven met vele honderden tot duizenden werknemers zijn bij ons klant. Wij onderscheiden ons vooral door onze uitgebreide expertise en ervaring met een verscheidenheid aan topproducten. We gaan liever uit van de business doelstellingen dan de technische vereisten van een project.

Cloud-ComputingCloud oplossingen (SaaS)

Wij bieden u CMS oplossingen voor de implementatie van uw website(s). E-commerce oplossingen voor de implementatie van uw webshop(s). CRM & HRM oplossingen voor vastlegging van al uw klant en personeelsinformatie. Uit het open source domein bieden wij volgens de SaaS formule oplossingen alsvTiger, SugarCRM, Magento en diverse andere gevestigde producten.

Application-developersMaatwerk oplossingen

Indien standaard oplossingen niet voldoen helpen wij u graag met een specifiek voor u ontwikkelde maatwerk oplossing. Onze application developers ontwerpen, bouwen en implementeren een op uw behoeften afgestemde oplossing waarmee u de concurrentie de loef kunt afsteken!

Angarde Timebase

Bent u op zoek naar een toepassing voor de registratie van door uw medewerkers verrichte diensten en bestede uren, dan heeft Angarde voor u een passende oplossing die eventueel nog verder naar uw specifieke situatie kan worden toegesneden.

Angarde Contracts & Billing

De Angarde Timebase toepassing kan verder worden uitgebreid met een contractbeheer en facturatiesysteem. Hiermee kunnen ook de bijbehorende backoffice processen worden gefaciliteerd.

HybrideHybride omgeving

Heeft u reeds geïnvesteerd in uw eigen systeem omgeving, hardware en software dan is de overgang naar een hybride omgeving wellicht een optie. Wij helpen u aanvullende oplossingen implementeren en laten deze optimaal samenwerken met uw bestaande omgeving. Zowel bij u ‘on premise’ als ‘in de cloud‘.

mslogoMicrosoft

Office 365, Exchange Online, Sharepoint Online, Microsoft Office. U kunt bij ons terecht voor de Cloud oplossingen van Microsoft en de belangrijkste kantoortoepassingen. Als Microsoft partner helpen wij u bij de implementatie van deze oplossingen en leveren wij ook daarna de gewenste support op het gebruik.

PrintOracle

Oracle Database, Oracle APEX, Oracle PL/SQL, Oracle Developer/Designer en BI oplossingen. Als u op zoekt bent naar een oplossing uit het producten pallet van Oracle helpen wij u graag verder. Angarde is Oracle Gold Partner, Oracle PL/SQL, Oracle Developer/Designer en BI en heeft voor opdrachtgevers in diverse branches maatwerk oplossingen ontwikkeld gebaseerd op de Oracle database en bijbehorende toolset.

APPLICATION MANAGEMENT

Uw IT dient geen blok aan het been te zijn maar bij te dragen aan vernieuwing en verbetering van bedrijfsprocessen en klant tevredenheid. Als specialist op gebied van beheer van de informatievoorziening voorziet Angarde in deze behoefte. Door niet alleen te richten op de techniek maar ook te kijken naar klantorganisatie, gebruikers en aan­wezige kennis, is Angarde in staat om IT opti­maal in te bedden in uw organisatie en de inhou­delijke kennis van systemen te beleggen bij de gebruikers. Wij maken daarbij gebruik van best practises frameworks als BiSL, ASL en ITIL die ook internationaal steeds meer toegepast worden.

BiSL_Mousemat_ENG_2008Functioneel Beheer (BiSL)

BiSL betreft het beheer van de informatie­voorziening in een organisatie. Door de gebruikersorganisa­tie gebruikte bedrijf­s­­applicaties worden aan veranderende eisen aangepast. Beschrijven, (laten) doorvoeren en controleren van de wijzigingen behoort tot het taken­pakket. Angarde sluit voor een optimale inrichting van deze processen aan bij de BiSL standaard en heeft BiSL/BIMP gecertificeerde specialisten in dienst.

asl_2_poster_nl_20091Applicatie Beheer (ASL)

ASL betreft het in stand houden van bedrijfsap­pli­caties en gegevensverzamelingen van de organisatie. Applicatiebeheer houdt zich bezig met creatie, beheer en wijzigen van applicaties naar aanleiding van geconstateerde fouten of veran­derende technische of functionele eisen. Angarde past hierbij de ASL standaard toe die perfect aansluit op de BiSL standaard. Alle Angarde medewerkers zijn ASL-gecertificeerd.

itil1Technisch Beheer (ITIL)

ITIL betreft het in stand houden, beheren en onderhoud van de IT-infrastructuur.De IT-infrastructuur is de basis waarop applicaties draaien, netwerk, computers en operating systems en overige randapparatuur. Het ITIL framework is breed bekend en geadapteerd voor de inrichting van deze processtructuren en wordt ook door Angarde aangehangen.

Business-people-meeting-in-officeConsultancy

Angarde specialisten denken graag met u mee en adviseren hoe processen rond beheer van de informatievoorziening optimaal ingericht kunnen worden, begeleiden de implementatie en geven invulling aan de dagelijkse uitvoering.

Customer-SupportService & Support

Opdrachtgevers kunnen gebruikmaken van de Servicedesk van Angarde voor remote dienstverlening ten aanzien van het beheer van de informatievoorziening. Desgewenst kunt u ook het volledige beheer naar Angarde outsourcen.